KÜÇÜKBAŞTA 2023 HEDEFİ NÜFUS BAŞINA BİR KOYUN VE TÜKETİMDE İKİ KAT ARTIŞ

KÜÇÜKBAŞTA 2023 HEDEFİ NÜFUS BAŞINA BİR KOYUN VE TÜKETİMDE İKİ KAT ARTIŞ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 3. Tarım Orman Şurasında alınan kararlar sonrasında Bakan Pakdemirli tarafından açıklanan eylem planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız tarafından açıklanan 38 eylem planı içerisinde küçükbaş hayvancılığa verilen özel önem sektörümüz için büyük mutluluk olmuştur. Ayrıca Sayın Bakanımızın üreticileri koruyup tüketicileri kollayacağım ifadeleri oldukça önemli ve manidardır." dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım Orman Şurası sonrasında açıklanan eylem planlarına ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik, Bakan Pakdemirli’nin açıkladığı eylem planlarına göre 2023 yılı sonuna kadar nüfus başına bir koyun olacak şekilde küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve 2020 yılında halen 50 milyon civarında olan sayının 56 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek Merkez Birliği olarak bu hedefleri yakalamak için ülke genelinde var olan potansiyeli harekete geçireceklerini ifade etti.
Çelik, eylem planlarında küçükbaş hayvancılığın gelişimine ışık tutacak çok önemli ve değerli tespitlerin bulunduğuna dikkat çekerek, "Sayın Bakanımız kırmızı et tüketiminde küçükbaş hayvan etinin daha sağlıklı ve lezzetli olduğuna dikkat çekerek toplam kırmızı et üretimi içindeki yüzde 10 olan payın yüzde 20'ye çıkarılacağını söylemiştir. Bu da iki kat olmak üzere yüzde yüzlük bir artış anlamına gelmektedir.  Ayrıca Sayın Bakanımızın üreticileri koruyup tüketicileri kollayacağım ifadeleri oldukça önemli ve manidardır. Üretici ile tüketici menfaatlerinin ortak bir paydada gözetilecek olması konusundaki beyanlar hem sektörümüz için hem de vatandaşlarımız için memnuniyet verici olmuştur. Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimiz olarak yetiştiricilerimizin emeğinin karşılığını almaları yanında insanlarımızın da uygun fiyatlardan özellikle küçükbaş eti tüketmesi en büyük arzumuz ve önceliğimiz olacaktır."  dedi.
Genel Başkan Çelik, eylem planlarının uygulamaya konularak süratle yol alınması gereğine işaret ederek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız olmak üzere 3. Tarım Orman Şurası'ndan çıkan kararlar doğrultusunda ortaya konulan eylem planlarının gerçekleştirilmesinin takipçileri olacaklarına olan inancımız tamdır. Bizler de üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmenin çabasında olacağız. Gerek küçükbaş hayvan sayımızın belirlenen hedeflere ulaştırılması gerekse küçükbaş hayvan etinin insanlarımız tarafından daha çok tüketilmesi için hem Bakanlığımızın açıkladığı eylem planlarını hem de Merkez Birliğimizce daha detaylı olarak açıkladığımız eylem planları dahilinde hedeflerimize ulaşacağımız bilinci ve heyecanıyla yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Açıklanan eylem planında gıda tüketimlerine ilişkin olarak bilgi kirliliği için de önlemler alınacağına dikkat çeken Çelik, önümüzdeki dönemde oluşturulacak bir kurul tarafından bu konuların ele alınması için yasa değişikliği çalışmalarının devam ediyor olmasını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti. 
Çelik, değerlendirmesinin sonunda, küçükbaş hayvancılığın hak ettiği yere gelmesinde çok büyük mesafeler kaydedildiğine vurgu yaparak, "Son 15 yıl öncesine kadar esamesi bile okunmayan, sahipsiz, kimsesiz kalan sektörümüz bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sahiplenilmiş ve hak ettiği yere emin adımlarla yürümektedir. Sayın Bakanımızın açıkladığı eylem planlarında da küçükbaş hayvancılığa özel parantez açılarak hedeflerin ortaya konulması ve eyleme dönüştürülmesi sektörümüzü daha güzel bir geleceğe taşıyacaktır. Ülkemiz hayvancılığı adına hayırlı olması temennilerimle Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye sektörüm adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.


Etiketler : KÜÇÜKBAŞTA 2023 HEDEFİ NÜFUS BAŞINA BİR KOYUN VE TÜKETİMDE İKİ KAT ARTIŞ